Život v Indonésii

Často zmiňovaná hesla: dlouhodobý pobyt v Indonésii, kulturní šok, život s Indonésanem